Boligprodusentene

Innhold

Arbeidsgiverkurs

BNLs advokater arrangerer to aktuelle kurs i arbeidsrett og tariff i høst. Nedenfor finner dere mer informasjon og lenke til påmelding. Det er to aktuelle kurs nå: - Kurs i arbeidsrett 26. november: Opphør av arbeidsforhold. - Tariffkurs 12. desember

Kurs i arbeidsrett 26. november - opphør av arbeidsforhold.
Når kan jeg gå til oppsigelse og hvordan går jeg frem? Hvilke forhold på arbeidstakers side kan danne grunnlag for oppsigelse? Når kan avskjed benyttes? Når er det anledning til å gå til oppsigelse grunnet bedriftens forhold, for eksempel på grunn av dårlig økonomi eller endrede behov?
Dette er noen av spørsmålene som vil bli behandlet på kurset.
Her finner dere mer informasjon og lenke til påmelding: 

Påmelding


Tariffkurs 12. desember
Vi inviterer på nytt til tariffkurs, ettersom flere bedrifter har etterlyst dette. Dette kurset passer særlig for bedrifter som nylig har fått tariffavtale, eller for ledere eller HR-medarbeidere som ønsker å få mer tariffkunnskap.
Kurset behandler særlig Hovedavtalens bestemmelser, og vi vil fokusere på praktiske råd og tips og hvilke fallgruver som finnes. Vi vil blant annet behandle følgende temaer:
• Hva innebærer det å bli en tariffbundet bedrift?
• Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
• Plikten til informasjon og drøftelser
• Behandling av tvister

Påmelding