Boligprodusentene

Innhold

Artikler om regelverk og standardisering

Vis filtrering

19 resultater

Type artikkel
Velg område
19 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Høringsuttalelser, Standardisering

  Høring på ny versjon av Byggblankett 3427

  Standard Norge har sendt Byggblankett 3427, Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført, ut på høring. Frist for å gi høringssvar er 14. februar 2019.

 2. Nyhet, Boligpolitikk, Regelverk

  Lyttemøte med boligminister Monica Mæland

  Boligprodusentene, Eiendom Norge og NBBL presenterte den 4. desember vårt syn på samordning av boligpolitikken i regjeringen for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

 3. Nyhet, Boligkjøper, Regelverk

  Likestilte garantikrav fra 1. januar 2019

  Nye regler for garantistillelse ved salg etter avhendingslova vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

 4. Nyhet, Boligpolitikk, Regelverk

  Departmentet klargjør om frister ved brukstillatelse

  Forståelse av 3-ukers fristen for midlertidig brukstillatelse, har skapt noen problemer fordi fordeling mellom ferdigstilling av arbeider (de 2 første ukene) og kommunens rom for tilsyn (den 3. uken) ikke har vært tydelig i regelverket.

 5. Nyhet, Boligpolitikk, Regelverk

  Regjeringen viderefører boliglånsforskriften

  Finansdepartementet har fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.

 6. Nyhet, Boligkjøper, Regelverk

  Endringer i bustadoppføringslova og avhendingslova trer i kraft 1. januar 2019

  Stortinget har vedtatt endringer i bustadoppføringslova vedr garantireglene.

 7. Nyhet, Boligkjøper, Digitalisering, Kvalitetsforum, Regelverk

  GDPR - hva gjør Boligprodusentenes Forening?

  Foreningen vil bistå medlemmene med innarbeiding av forordningen. Vi anbefaler at våre medlemmer avventer videre tiltak inntil vi har avklart med datatilsynet hva som kreves av en felles bransjenorm for boligprodusenter. Denne vil definere hva som er nødvendig for å tilfredsstille den europeiske forordningen GDPR.

 8. Nyhet, Hytteprodusentene, Publikasjoner, Regelverk

  Veileder - TEK17-krav til hytter

  Hytteprodusentene har utviklet en veileder som sammenstiller kravene i teknisk forskrift (TEK17) som gjelder for fritidsboliger med én boenhet.

 9. Nyhet, Hytteprodusentene, Regelverk

  Endring i energireglene for laftehytter

  Fra nyttår endres kravene for laftede bygninger slik at omfordeling i disse bygningene kan utføres etter tilsvarende metode som for boligbygninger. Endringen åpner opp for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning for laftede bygninger.