Boligprodusentene

Innhold

Se Boligprodusentenes Styringssystem

Vi tilbyr en strukturert samling av rutiner og bruksdokumenter som inneholder tolkninger av regelverk og beskrivelse av god praksis. Det er utsjekket mot myndighetskrav innen en rekke regelverk. Systemet brukes av våre medlemmer dels som det er og dels som mal for innholdet i bedriftenes egne systemer. Her får du tilgang til systembeskrivelsen som viser både referanser til regler og en komplett oversikt over alt innholdet. Du finner også informasjon om tilgang via lisenser til den tekniske løsningen som driftes av Holte.

Mange av våre medlemmer har flyttet mye av sitt systemvedlikehold til foreningen. Det kan også du gjøre, slik at tid til utvikling kan brukes til systematisk forbedringsarbeid i din bedrift. Vi lover også å stille opp for deg hvis noen mener at ditt system basert på våre rutiner er for dårlig, når du følger våre anvisninger.  

Vil du lese systembeskrivelsen og se oversikten over det samlede innholdet kan du bruke lenken under:

Systembeskrivelse september 2019

Er du interessert i å bestille en lisens for tilgang til systemet, finner du mer informasjon under:

Informasjon om priser for lisens