Boligprodusentene

Innhold

Bruk av enmannsbedrifter

Mange små og mellomstore boligbyggere og entreprenører har fra tid til annen behov for å leie inn arbeidskraft eller benytte en underentreprenør, og bruk av "enmannsbedrifter" er utbredt. Det er viktig å kjenne til regelverket slik at dette skjer på en måte som er innenfor regelverket. Det korte svaret om hvordan enmannsbedrifter skal engasjeres er ved bruk av entreprise, mens innleie ikke er gjennomførbart etter regelverket.

Her finner du en veiledning om bruk av "enmannsbedrifter" som forklarer nærmere hvordan dette bør gjøres og dessuten peker på noen uheldige modeller som bør unngås.

Veiledning om bruk av enmannsbedrifter

Mer veiledning om bruk av innleie finner du i Boligprodusentenes Styringssystem.