Boligprodusentene

Innhold

Sørge for å bruke riktig kontrakt for leveranse av bolig og fritidsbolig til forbruker! Les mer om de vanligste kontraktene for ny bolig eller fritidsbolig.

Her finner du en oversikt over de vanligst kontraktene. 

1 Enebolig på kundens tomt

Ved salg av bolig når forbrukeren har tomt, bruk: 3425:2011, Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Forbrukerens finansieringsbevis: 3101411E, Finansieringsbevis - EAT

Etter denne kontrakten skal det stilles entreprenørgaranti for at kontrakten oppfylles og for garantiperioden etter overlevering, bruk: 3101011E, Entreprenørgaranti. Planlegging og oppføring av bolig - 2011 (10 % før overlevering - 5 % etter i 5 år)

Når forbrukeren engasjerer egne entreprenører som sideentreprenører til boligleverandøren, bør følgende kontrakter brukes: 3426 A:2011 eller B:2011 Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus. (A for samlet vederlag mindre enn 2G, B for vederlag større enn 2G)

Tilsvarende kan 3426 A/B brukes som direkte delavtale mellom boligleverandør/entreprenør og forbruker for avtale om for eksempel grave- og grunnarbeid når dette skjer i tillegg til boligleveransen etter 3425. 

2 Salg av bolig med rett til tomt (leiligheter)

Når det selges boliger som ikke er fullført, og kunden også skal ha rett til tomten som del av kontrakten, bruk: 3427:2011, Avtale om rett til fast eiendom med selveierbolig, herunder fritidshus, som ikke er fullført

Forbrukerens finansieringsbevis, bruk: E3103111 Finansieringsbevis - bolig under oppføring på selgers tomt

Etter denne kontrakten skal det stilles entreprenørgaranti for at kontrakten oppfylles og for garantiperioden etter overlevering, bruk: 3101111E Entreprenørgaranti. Kjøp av bolig som ikke er fullført - 2011 (3 % før overlevering - 5 % etter i 5 år)

3 Byggesett

Ved salg av byggesett bruk: 3404:2009 Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Når forbrukeren engasjerer egne entreprenører bør følgende kontrakter brukes: 3426 A:2011 eller B:2011 Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus. (A for samlet vederlag mindre enn 2G, B for vederlag større enn 2G)

4 Salg av ferdig bolig

Ved salg etter avhendingsloven, dvs. når boligen er ferdig oppført på salgstidspunktet, bruk: 3428:2011, Kontrakt om rett til tomt med nyoppført selveierbolig, herunder fritidshus

Forbrukerens finansieringsbevis: E3103011 Finansieringsbevis - oppført/brukt bolig

Mer veiledning tilsvarende dette finner du i Boligprodusentenes Styringssystem.