Boligprodusentene

Innhold

Webinar om måling av trestøv

  • 24. sep 2020Kl. 13:00
  • Teams-møte
  • Ingen deltakeravgift
  • Påmeldingsfrist mandag 21. september

Trestøv i arbeidsmiljøet må holdes under grenseverdier i regelverket!

Meld på deltakere fra din bedrift og fra din bedriftshelsetjeneste, oppdatering 17. september

Utsending av lenke for deltagelse på webinaret

Vi har fått god respons på invitasjon til webinaret, og sender ut lenke for pålogging i epost til deltakerne mandag 21. september før kl. 12. Skulle du ikke motta informasjon om pålogging og ønsker å delta, ta kontakt med Boligprodusentene ved Morten Meyer. 

Trestøv-prosjektet i regi av Byggenæringens program for et inkluderende arbeidsliv (IA-bransjeprogrammet for bygg og anlegg) inviterer medlemmer av de to foreningene Norske Trevarer og Boligprodusentenes Forening til dette webinaret. Vi inviterer også våre medlemmers bedriftshelsetjeneste til webinaret hvor vi presenterer målemetoden etter europeisk standard NS-EN 689 og Arbeidstilsynets veiledning om eksponering for kjemikalier. Under webinaret blir det innlegg fra Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og de to foreningene.

PÅMELDING GJØR DU HER