Boligprodusentene anbefaler klimatiltak

Boligprodusentene anbefaler bruk av lavkarbonbetong, resirkulert stål og fossilfri byggeplassoppvarming

Byggenæringen må bidra til å redusere klimagassutslippene og lette overgangen til en sirkulær økonomi. Vi må effektivisere ressursbruken og vurdere klimagassutslippene fra bygninger ut fra et livsløpsperspektiv. Det er krevende å utføre slike livsløpsvurderinger, og for å lykkes må vi digitalisere prosessene og koble BIM-modellene med maskinlesbar produktinformasjon.

Boligprodusentene er derfor en pådriver i arbeidet med å utvikle produktdatamaler (PDTer) for maskinlesbar produktinformasjon. Vi har bedt alle medlemmene om å kreve fra byggevareleverandørene at de i løpet av 2022 skal kunne levere maskinlesbar produktinformasjon basert på PDTer. Parallelt med dette PDT-arbeidet også må utvikle egnede, digitale verktøy som kan utnytte den maskinlesbare produktinformasjonen. Dette er internasjonalt nybrottsarbeid, og det vil ta noe tid før vi har slike heldigitale verktøy på plass og bransjen selv effektivt kan beregne klimagassutslipp fra bygninger.

I mellomtiden kan vi ikke sitte og vente. Styret i Boligprodusentenes Forening anbefaler derfor medlemmene å iverksette følgende tre tiltak: 

1. Plasstøpt betong er lavkarbonbetong:
- B30: ≤ 280 kg CO2-ekv/m3 betong
- B35: ≤ 350 kg CO2-ekv/m3 betong
- B45: ≤ 360 kg CO2-ekv/m3 betong
Merknad:
Dokumenteres gjennom EPD fra betongleverandør. Unntak gjelder i områder hvor det ikke er leverandører av lavkarbonbetong.

2. Armeringsjern er basert på 100 % resirkulert stål
Merknad:
Dokumenteres gjennom EPD fra leverandør.

3. Effektivisere energibruken på byggeplassen og fase ut fossil byggoppvarming og byggtørk
Merknad:
På mange byggeplasser, spesielt for større bygg, benyttes betydelige mengder diesel og propan til byggeplassoppvarming (betongherding, fasadeoppvarming, innvendig oppvarming). Store utslippsreduksjoner oppnås ved å effektivisere energibruken og fase ut fossil energi.

 Miljøstiftelsen ZERO støtter disse klimatiltakene. Pressemelding finner du her.