Boligprodusentene

Innhold

Arbeidsreiser på tvers av kommunegrenser

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Stengt for byggevirksomhet

Arbeidet med smittevern er krevende fordi det må kombineres med å holde deler av samfunnet i gang. Når kommuner innfører egne karanteneregler som forhindrer arbeidsreiser for å utføre byggearbeid setter de i praksis byggenæringen i varig karantene!

Justisminister Mæland gjorde i går et tydelig poeng av at sysselsettingen må opprettholdes når dette kan kombineres med smittevern i tråd med råd fra sentrale helsemyndigheter.

Byggenæringen har utarbeidet og publisert slike regler til hele bygge-norge, som vår del av dugnaden for snarest å kunne friskmelde samfunnet. Alle forstår at krav om hjemmekarantene på 14 dager for å krysse en kommunegrense for å komme på jobb, er det samme som å nekte innreise for håndverkere fra nabokommunen. Dette bidrar ikke til at vi kan holde virksomhet igang, men vil raskt akselerere de samfunnsmessige kostnadene ved krisen fordi byggevirksomheten i Norge stopper helt opp for alle unntatt håndverkere som kun har oppdrag i egen kommune.

Det er et av mange paradoks for tiden; innreise fra EØS-land for å dra på jobb er ok, men arbeidsreiser kan ikke skje mellom kommuner uten 14 dagers hjemmekarantene. 

Boligprodusentene håper kommunene kan følge opp justisministerens uttalelse om å holde hjulene i gang ved å sikre arbeidsreiser over kommunegrensene. Vi ber derfor kommunene om å tenke helhetlig om produksjon og smittevern for at skadevirkningene for verdiskapningen ikke skal bli for store.
1. Arbeidstakere som ikke er i karantene må kunne reise mellom bolig og arbeidssted, på tvers av kommunegrenser.
2. Arbeidstakere må ikke settes i karantene om de krysser kommunegrenser

Les pressemeldingen her