Boligprodusentene

Innhold

Arbeidsreiser over landegrensene

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

Helse- og omsorgsdepartementet presiserer i dag i epost til Byggenæringens Landsforening at arbeidsreiser over landegrensene skal kunne gjennomføres

Det er i forskriften § 2 gitt unntak fra karanteneplikt for personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller grensen mellom Finland og Norge når det skjer under reise mellom bolig og arbeidssted, og når de er i arbeid. Bestemmelsen gjelder både for personer som dagpendler og de som pendler for lengre perioder. Unntakene skal sikre at arbeidstakere som pendler mellom landene kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.

Unntaket fra karanteneplikt gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 tredje ledd. I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen (oljeplattformer, bygningsarbeidere i brakker mv.) må arbeidsgiver legge til rette for dette.

Boligprodusentene presiserer overfor sine medlemmer at oppfyllelse av karantenevilkår fortsatt må tilrettelegges på byggeplass og for bolig/brakke. Les mer om anbefalinger om smitteverk på byggeplass her.