Årets medlem og Årets bidragsyter 2023

Publisert

Det er med stor glede vi kan gratulere Bakkegruppen AS med prisen for årets medlem, og Snorre Bjørkum i Norgeshus med prisen for årets bidragsyter.

Bakkegruppen AS stakk av med prisen "Årets medlem" under festmiddag på Boligkonferansen 10. mai. Her er juryens begrunnelse:

For godt samspill og etterlevelse av foreningens profesjonalitetserklæring.
Bakkegruppen arbeider med utvikling av boligområder innenfor småhus og leilighetssegmentet.
Bedriften har utmerket seg ved en utstrakt vilje og evne til å dele sine erfaringer. De er en aktiv bidragsyter innen foreningens aktiviteter; i styret, i Boligtvistnemnda, i miljø og kvalitetsforum og i faggruppe plan.


Snorre Bjørkum i Norgeshus vant den gjeve prisen "Årets Bidragsyter". Her er juryens begrunnelse:

Årets bidragsyter har i mange år bidratt til foreningens arbeid. Bjørkum stiller opp og mobiliserer når foreningen trenger assistanse. Han har alltid levert på kort tid når foreningen har hatt behov for bedre faktaunderlag og gode eksempler. Dette har bidratt til at foreningen har kunnet levere gode innspill til regelverksutforming og i forbindelse med andre prosesser. Årets bidragsyter har også samarbeidet tett med forskningsmiljøene ved NTNU og SINTEF, og bidratt til fremme forskning om byggeteknikk og klimabestandige løsninger for boliger. Årets bidragsyter er en lagspiller som er kunnskapsrik, konstruktiv og troverdig.

Takk for en fantastisk kveld til alle som deltok på middagen, og gratulerer til kveldens vinnere! 

Årets medlem 2023; Bakkegruppen AS.

Årets Bidragsyter 2023; Snorre Bjørkum, teknisk sjef i Norgeshus og adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.