Boligprodusentene

Innhold

Boligbyggingen er i balanse med unntak av i Oslo

- Boligsalget 1. kvartal 2019 ligger, 9 % over 1. kvartal i 2018, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene. Salget av småhus og leiligheter hittil i år ligger hhv. 32 % og 12 % over fjoråret, mens salget av eneboliger ligger 13 % bak.

- De siste 12 månedene er det solgt 27 885 boliger, fortsetter Jæger.

 Igangsettingen av boliger ligger hittil i år 14 % bak fjoråret. For leiligheter ligger igangsettingen hittil i år hhv. 35 % under 1 kvartal i fjor, mens småhus og eneboliger ligger hhv 22 % og 3 % over fjoråret. -De siste 12 månedene er det igangsatt 28 809, sier Jæger.

 -Boligbyggingen nå er stort sett i balanse i Norge om vi sammenligner med boligbehovet, sier Jæger. Det er imidlertid ett unntak, nemlig Oslo. Der igangsettes det nå nærmere årlig 1 500 færre boliger enn boligbehovet på 5 000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, avslutter han.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

Last ned kvartalstall på fylkesnivå

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no