Boligprodusentene

Innhold

Boligkonferansen 2020 gjennomføres 15. og 16. oktober - meld deg på!

Årets konferanse har vi kalt "Fra grønnvasking til grønt fundament" da konferansen legger på plass noen avgjørende byggesteiner og nye fakta for en mer bærekraftig boligbransje. Vi har satt mål for 2023 – kom og se fremtidens løsninger! Dette kan du ikke gå glipp av - meld deg på nå!

Innføring av standard sporvidde gjorde det mulig å kjøre tog i hele Norge og videre til Europa. Under Boligkonferansen vil vi vise hva vi kan oppnå med “standard sporvidde” for byggevarer og varens egenskaper. Vareegenskaper er langt på vei definert i standarder allerede, men det som mangler er en organisering av alle de viktige vareegenskapene slik at datamaskiner kan snakke sammen om de samme egenskapene. For at dette skal være mulig må de ulike egenskapene finnes på “samme sted” når vareinformasjonen skal utveksles. Definisjonen av “samme sted” kan løses i en standardisert produktdatamal. Dette blir byggevarens “standard sporvidde” som gjøre det mulig å sende vareinformasjonen på kryss og tvers i Norge, Europa og verden. Vareinformasjonen med egenskaper som lengde, bredde, farge, styrke u-verdi osv. blir maskinlesbar når denne fylles inn i produktdatamalen.  Dermed kan vi ta i bruk produktegenskapene som en del av boligens digitale modell. Boligprodusentenes Forening har bedt alle byggevareleverandører om å tilby maskinlesbar produktinformasjon i løpet av 2022.

Da vil vi kunne summere like egenskaper for alle byggevarer som inngår i en bolig. Dette kan vi for eksempel bruke til å beregne samlet CO2-utslipp basert på bidrag fra de ulike byggevarene. Vi kan dermed beregne bærekraft som en objektiv verdi for den enkelte boligen. Dette vil vi vise deg under Boligkonferansen. Det er dette vi kaller bygging av et nytt grønt fundament!

Les mer om programmet og hvem du møter her.

Boligkonferansen vil foregå i trygge rammer på Meet Ullevål 15. og 16. oktober. I år kan du kan du også følge Boligkonferansen digitalt. Meld deg på konferansen her. 

 

Smittevern

Gjennomføringen av boligkonferansen må tilpasses til smittesituasjonen. Nå betyr det, at alle deltakere vil få faste sitteplasser, og tildelt munnbind under registreringen. Våre konferansedeltakere skal være trygge på at de ikke bringer med seg smitte hjem. Vi vil justere smitteverntiltakene løpende i henhold til nasjonale og lokale krav.

Se vår plan for smittevern under boligkonferansen, sist oppdatert 29. september.