Boligkonferansen 2022 - Opptak og foredrag

Nyhet, Boligkonferansen, Boligpolitikk, Regelverk

Publisert

Her finner du oversikt over foredrag og opptak fra Boligkonferansen 10. mai, og Fagseminaret 11. mai.

Programposter på Boligkonferansen 2022

Hvor skal vi bygge boliger for folk flest?

Tirsdag 10. mai
09.00 – 16.30
Boligkonferansen
Velkommen til Boligkonferansen

Dag Runar Båtvik, Adm. direktør Norgeshus og styreleder i Boligprodusentenes Forening

Se PDF av foredraget

Skal vi virkelig ikke bygge boliger for folk flest i Norge?

Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

 

Se PDF av foredrag

Regjeringens løsninger for boligbygging i storby, by og distrikt

Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Nancy Charlotte Porsanger Anti (SP)

Se PDF av foredraget

Løsninger for boligbygging i storby, by og distrikt

Victor Norman, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Norman ledet Demografiutvalget som la frem Rapporten NOU 2020:15 - Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene ble lagt frem i des 2020.

Ble ikke vist presentasjon.

Høyres løsninger for boligbygging i storby, by og distrikt

Erna Solberg, partileder i Høyre og parlamentariske leder på Stortinget for Høyre.

Ble ikke vist presentasjon.

Myndighetenes arbeid med klimatilpasning av bebyggelse og infrastruktur

Hvordan har norske myndigheter fulgt opp målet om å tilpasse bebyggelse, veier, jernbane og kystinfrastruktur til et klima i endring.

Karl Erik Schøtt-Pedersen, Riksrevisor i Riksrevisjonen.

Ble ikke vist presentasjon.

Hva kjennetegner boligbyggingen i Hemsedal kommune, muligheter og utfordringer?

Ordfører Hemsedal Pål Terje Rørby (SP)

Se PDF av foredrag

 

Husbankens rolle for boligbygging i storby, by og distrikt

Administrerende direktør i Husbanken Osmund Kaldheim

Se PDF av foredrag

Boligbygging i distrikt

Kjededirektør i Mesterhus Norge, Karl Arne Jespersen

Se PDF av foredrag

Boligmarkedet og norsk økonomi

Markedsøkonomi, råvarepriser, arbeidskraftspriser

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Se PDF av foredrag

Boligbehovet i storbyene

Sjefsøkonom Prognosesentret AS, Nejra Macic

Se PDF av foredrag

Boligbygging i by

Roar Munkhaugen administrerende direktør og styreleder i Heimdal Bolig, Sverre Molvik administrerende direktør i Selvaag Bolig og Arne Baumann konserndirektør boligutvikling storby i OBOS.

Ble ikke vist presentasjon.

Krigen i Ukraina - Konsekvenser for samfunnet

Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole

Se PDF av foredrag

Historien om Boligprodusentene m.m.

Per Helge Pedersen tidligere redaktør i Byggeindustrien.

"Miniavslutning" for Per Jæger, dette er hans siste Boligkonferanse som administrerende direktør i Boligprodusentene Forening.

Se PDF av foredrag

Fagseminar

Onsdag 11. mai
09.30 – 14.00
Fagseminar
Opptak 11. mai

Opptak fra fagseminaret kommer.

Rikets tilstand – Status på saker som Boligprodusentene arbeider med

Per Jæger, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Se PDF av foredrag 

Markedet innenfor bolig og byggevarer

- Fakta om råvaremarkedet i verden. Innlegget blir holdt av en representant National Association of Home Builders (NAHB) fra USA. 

Se PDF av foredrag 

- Markedsutsikter innenfor bolig og byggevare. Sara Midtgaard, makroøkonom i Prognosesentret AS. Midtgaard arbeider i Prognosesentret bl.a. med å overvåke internasjonal og norsk økonomi, og for å lage prognoser for bygg- og anleggsmarkedet.

Se PDF av foredrag 

Konsekvenser av krigen i Ukraina

- Hvilke sanksjoner gjelder, og hvordan dokumentere at du har lov til å kjøpe/selge varen?  Lars Jacob Hiim, påtroppende adm. direktør Boligprodusentenes Forening. 

Se PDF av foredrag 

- Økte råvarepriser og energikostnader får store konsekvenser. Hvordan kan prisreguleringer og leveranseproblemer løses i eksisterende og framtidige kontrakter? Øystein Seljeflot, advokat, EBA  

Se PDF av foredrag 

- Spørsmål og diskusjon  

Digitale produktdata - PDT og klimagassutslipp

- Hvilke krav til klimagassberegninger gjelder i dag og hvilke kommer - hva skjer? Lars Myhre, Teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening og Trine Dyrstad Pettersen, Teknisk sjef i Byggevareindustrien.

- Hvordan skal byggevareprodusentene dokumentere sine produktegenskaper? 

- Hvordan skal boligprodusentene forholde seg til dette?

Se PDF av foredrag 

 

- Oppdatering på arbeidet med digitale produktdata. Jøns Sjøgren, adm. direktør, Byggevareindustrien.

Se PDF av foredrag 

 

- NOBB Miljødata – maskinlesbar data fra EPD som forenkler beregning av klimagassregnskap i henhold til kommende myndighetskrav. Boligprodusentenes betydning for utvikling og hvordan komme med tydelige markedskrav fremover?  Øyvind Skarholt, adm. direktør i Norsk Byggtjeneste og Kristine Bergendahl, Produkteier i Norsk Byggtjeneste AS.  

Se PDF av foredrag 

Forvaltning Drift og vedlikehold

- Hvordan ta i bruk ny standard?  Morten Meyer, Kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening 

Se PDF av foredrag 

Branntrygg

Hva skjer og når er neste versjon klar (snart 😊) 

Se PDF av foredrag 

Flyktningeboliger

Orientering

Ble ikke vist presentasjon.