Boligkonferansen 10. -11. mai

Publisert

Som den ledende bransjeorganisasjonen for landets boligbyggere, arrangerer vi Boligkonferansen som et årlig møtested for bransjens aktører, der vi setter rammebetingelser, boligmarked og boligpolitikk på dagsorden.

Onsdag 10. mai arrangerer vi for fjortende gang Boligkonferansen. I år er vi i nye lokaler på Quality Hotel Expo, på Fornebu. 

Her kan du melde deg på Boligkonferansen

Det siste året har vært preget av flere negative faktorer; økte byggekostnader, høyere rente, stigende inflasjon, redusert kjøpekraft, energipriser, krig i Ukraina og ettervirkninger av koronapandemien. I tillegg har komplekse og tidkrevende plan- og byggesaksprosesser i kommunene ført til økte byggekostnader og forsinkelser i mange prosjekter.

Våre medlemmer opplever økt risiko og stor usikkerhet. I en tid som denne trenger vi forutsigbarhet, gode rammebetingelser og et godt samarbeid mellom bedrifter og myndigheter for å sikre kommende generasjoner et godt hjem å vokse opp i, og for å beholde verdifull kompetanse og arbeidsplasser i Norges største fastlands- og distriktsnæring.

I år ser vi derfor på hvilke konsekvenser boligbygging, eller mangel på boligbygging, har i by og distrikt, og hva vi kan gjøre for å bedre utviklingen. Tema for årets Boligkonferanse er; Hvordan skal vi få fart på boligbyggingen?

Her kan du se foreløpig program, foredragsholdere og mer informasjon om Boligkonferansen.

I tradisjonstro blir det påfølgende festmiddag med vår prestisjefulle prisutdeling fra kl. 18:30. Vi skal dele ut følgende priser:

  • Årets medlem
  • Årets bidragsyter
  • Årets hytteprosjekt
  • Årets småhusprosjekt
  • Årets leilighetsprosjekt

For å sende inn kandidater til Årets Boligprosjet, fyll ut skjema og send det i word-format til vår teknisk sjef, Lars Myhre innen fredag 31. mars. Ved spørsmål, ta kontakt med Lars Myhre eller Christine Willums.

Torsdag 11. mai starter med Boligprodusentenes Forening sin generalforsamling, etterfulgt av fagmøte som er åpent for alle å melde seg på. Her kan du lese mer om programmet 11. mai.