Boligprodusentene

Innhold

Boligsalget hittil i år 12 % over fjoråret

- Boligsalget ved utgangen av februar ligger 12 % over fjoråret, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene. Salget av småhus og leiligheter hittil i år ligger hhv. 14 % og 32 % over fjoråret, mens salget av eneboliger ligger 22 % bak.

De siste 12 månedene er det solgt 27 818 boliger, fortsetter Jæger.

Igangsettingen av boliger fortsetter å synke i februar, og ligger hittil i år 21 % bak fjoråret. For eneboliger og leiligheter ligger igangsettingen hittil i år hhv. 12 % og 38 % under fjoråret, mens småhus ligger 10 % over fjoråret.  - De siste 12 månedene er det igangsatt 28 794, sier Jæger.

Vi er igjen bekymret for igangsettingen av nye boliger i Oslo-markedet, sier Jæger. Våre tall viser at det de siste 12 månedene er blitt igangsatt nærmere 1 500 færre boliger enn boligbehovet på 5 000. Dette vil få konsekvenser for boligprisene om ett til to år, avslutter han.

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon