Pressemelding: Nedgangen i nyboligmarkedet fortsetter

Publisert

Boligprodusentene varslet i fjor høst at vinteren blir tøff for boligbransjen – nå er vi der! Det er lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Solgte nye boliger de siste tolvmåneder er 18 153 boenheter, noe som er mer enn 10 000 færre enn beregnet årlig boligbehov. Vi er urolig for at den lave aktiviteten i nyboligmarkedet vil kunne vedvare ved ytterligere rentehevninger. Et positivt tegn er at vi ser økt interesse i markedet i form av flere henvendelser og flere folk på visninger.

Salg nye boliger 

 • Salget av nye boliger i januar 2023 er 57 prosent under januar 2022.
  • Salget de siste tre måneder (nov. 2022, des 2022 og jan 2023) er 49 prosent under samme tre måneder året før. For de siste tre måneder er eneboliger 29 prosent under, småhus er 18 prosent under og leiligheter er 64 prosent under samme periode året før.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 18 153 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 738 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 650 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 9 765 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger 

 • Igangsettingen av nye boliger i januar 2023 er 41 prosent under januar 2022.
 • Igangsettingen de siste tre måneder (nov. 2022, des 2022 og jan 2023) er 31 prosent under de samme tre måneder året før. For de siste tre måneder er eneboliger 20 prosent under, småhus er 9 prosent under og leiligheter er 41 prosent under samme periode året før.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22 530 boenheter, som er 14 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 5 482 boenheter, som er 18 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 148 boenheter, som er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 12 900 boenheter, som er 10 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger 

 • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 60 prosent under 2022.
 • Salget av nye fritidsboliger de siste tre måneder (september, oktober og november) er 51 prosent under samme periode året før.
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 3 030 enheter, som er 56 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsatte nye fritidsboliger hittil i år er 16 prosent under samme periode i 2022.
 • Igangsatte nye fritidsboliger de siste tre månedene (september, oktober og november) er 10 prosent under samme periode året før.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 968 enheter, som er 12 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
Last ned pressemeldingen 
Last ned presentasjonen fra pressekonferansen 

For ytterligere informasjon kontakt:  

Boligprodusentenes Forening

v/ Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no