Boligprodusentene

Innhold

Bra boligsalg i april, til tross for sen påske

Boligsalget i april var bra, tatt i betraktning av at vi i år hadde påsken i april, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene. April-salget havnet bare 6 % lavere enn april i fjor, og hittil i år ligger det totale boligsalget 5 % foran fjoråret, fortsetter han.

Ser vi på de ulike boligtypene, ser vi at vi hittil i år har hatt en nedgang i salget av eneboliger på 10 %, mens salget av småhus og leiligheter ligger hhv. 20 % og 8 % over fjoråret.  - De siste 12 månedene er det solgt 27 767 boliger, fortsetter Jæger.

 - Igangsettingen av boliger i april var 28 % lavere enn 2018, og hittil i år ligger vi 18 % bak fjoråret, sier Jæger. Igangsettingen fordelt på boligtype hittil i år viser en nedgang på 39 % for leiligheter og en oppgang på 10 % på småhus og 3 % på eneboliger. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 284 boliger, avslutter Jæger.

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no