To byggblanketter på høring

Nyhet, Arbeidsliv, Høringsuttalelser

Publisert

Byggblankett 3429B - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul og Byggblankett 3425 - Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukers tomt er nå på høring.

De to byggblankettene er til bustadoppføringslova, en for oppføring av bolig på tomt med byggeklausul , og en for bolig på forbrukers tomt. Begge er revisjoner av eksisterende byggblanketter.
  • Byggblankett 3429B Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul
  • Byggblankett 3425 Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukers tomt

Komiteen ønsker innspill til hele blanketten, og ber særskilt om innspill på alle punktene i de to blankettene. I punkt 9 og 10 i Byggblankett 3429B og punkt 8 og 9 i Byggblankett 3425, er det ulike måter å beregne byggetid på. Komiteen ber spesielt om tilbakemelding på hvorvidt utkastene inneholder de nødvendige alternativene på disse punktene.

Høringsfristen for begge blankettene er 2. juni 2020. 

Gå til høringsforslaget
Last ned Byggblankett 3429B
Last ned Byggblankett 3425