Byggesakstimen

Publisert

Boligprodusentene gjennomførte byggesakstimen 25. august. Hvor det ble diskutert ulike utfordringer og spørsmål i forhold til byggesak og byggesaksbehandling. Se presentasjon, linker til uttalelser m.m. som ble tatt opp.

Presentasjon fra Byggesakstimen 25.8.2022

Sanitærsøknad – skal sanitærabonnementet skal være godkjent før byggesøknaden anses som komplett og tillatelse kan gis?

Uttalelse fra KDD av 25.4.2022

Uttalelse fra KDM av 27.9.2016

Uttalelse fra DiBK av 18.9.2020

 

Det må ikke søkes om dispensasjon fra regulert % BYA for påbygg på eksisterende bolig, som ikke endrer boligens BYA, dersom eiendommens utnyttelse allerede har oversteget regulert % BYA.

Se uttalelse fra KMD av 16.11.2017 om påbygg som ikke øker BYA, punkt 3.1

 

Link til nasjonale sjekklister for byggesaker

Link til informasjon om Drømmeplan

Se rutine 18.1004 fra Boligprodusentenes kvalitetssystem: Gjennomføringsplan og beskrivelse av ansvarsområder