Bygningsfysikk og fuktsikre og klimabestandige løsninger

Publisert

I samarbeid med fagekspertene tilknyttet Klima2050-arbeidet ved NTNU og SINTEF, inviterer vi til et arbeidsmøte for våre medlemsbedrifter, om bygningsfysikk og fuktsikre og klimabestandige løsninger.

Medlemsmøte finner sted på ZEB-laboratoriet, NTNU, Trondheim (møterom Undervisningsrommet), torsdag 22. juni kl. 09:30 – 15:30.

Påmelding til Lars Myhre, innen 1. juni.

Deltakeravgift: 500 kroner

Transport: For de som kommer via Værnes; flybussen stopper ved Lerkendal gård, rett ved ZEB-laboratoriet. Link: https://www.vaernesekspressen.no/

Agenda

Vi får presentert siste nytt fra NTNU/SINTEF og diskuterer erfaringer og praktisk oppfølging. Følgende tema tas opp:

1. Lufting og fuktsikring av fasader med trekledning

  • Ref. utfordringer med råte i trekledninger i bl.a. Rogalandsområdet

2. Lufting av takflater

  • Nye anbefalinger i Byggforskserien
  • Lufting med bygningsintegrerte solceller
  • Bruk av smarte dampsperrer
  • Flate (kompakte) tak med utvendig nedløp?

3. Innsetting av skyvedører og terrassedører

  • Fuktsikre løsninger med trinnfrie terskler

4. Prosjektering for framtidig demontering

Nytt krav i TEK17 § 9-5 andre ledd om prosjektering av nybygg for framtidig demontering:

(2) "Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning. Byggverk skal prosjekteres og bygges slik at det er tilrettelagt for senere demontering når dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme".

Diskusjon:  hvordan dokumentere tilfredsstillelse av dette kravet?

ZEB-laboratoriet er det nye laboratoriet på Gløshaugen for nullutslippsbygg (ZEB). Bygget ble i 2022 tildelt Statens pris for byggkvalitet. Les mer om SFI Klima2050 her: https://www.klima2050.no/

Ta kontakt om du har innspill eller spørsmål til møtet.

Vi ser fram til å se dere i Trondheim!