Boligprodusentene

Innhold

Departmentet klargjør om frister ved brukstillatelse

Forståelse av 3-ukers fristen for midlertidig brukstillatelse, har skapt noen problemer fordi fordeling mellom ferdigstilling av arbeider (de 2 første ukene) og kommunens rom for tilsyn (den 3. uken) ikke har vært tydelig i regelverket.

Etter endringer i byggesaksforskriften er nå regelverket bragt i tråd med blanketten for søknad om midlertidg brukstillatelse. Vi takker Kommunal- og moderniseringsdepartementet for denne nødvendige klargjøringen!

Departementet viser til Boligprodusentenes initiativ til endringer i regelverket knyttet til søknad om midlertidig brukstillatelse, og kan orientere  om at det nå er fastsatt endringer i Byggesaksforskriften. Endringen trer i kraft straks.

Forskriftsendringen innebærer at fristen for behandling av søknader om midlertidig brukstillatelse løper fra søknaden er mottatt av kommunen, selv om det gjenstår arbeider med tiltakets sikkerhetsnivå på søknadstidspunktet. Det stilles krav om at søker må sende en bekreftelse til kommunen på at tiltaket har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen 14 dager fra søknadstidspunktet.

Boligprodusentenes Forening er enig med departementet om at denne forenklingen vil sikre mer ensartet praksis i kommunene, og bidra til effektivisering av de siste fasene i byggeprosessen, uten å gå på bekostning av sikkerheten.