Det ble igangsatt 30 719 boliger i 2017

Publisert

- Salget av boliger i 2017 gikk ned 22 % sammenlignet med 2016, og endte på 27 755 boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Desember var den 9. måneden på rad med nedgang i salget. - Det er leilighetssalget som synker mest med 35%, mens salget av eneboliger går ned 11 %. Salget av småhus har en økning på 6%, fortsetter han.

- 2017 ble et godt år for igangsetting av nye boliger, sier Jæger. Våre tall viser at det ble igangsatt 30 719 boliger i 2017, noe som er en liten nedgang på 2% fra 2016.  Igangsettingen av småhus øker med 20% fra 2016, mens leiligheter og eneboliger har en nedgang på hhv 5% og 11%.

- Den relativt høye igangsettingen i 2017 skyldes et meget godt salg i 2016, og vi ligger tett opp til Norges demografisk betingede boligbehov på 32 000 boliger, sier Jæger. Vår bekymring er imidlertid nedgangen i salget. Vi er avhengig av at salget tar seg opp igjen for å møte boligbehovet fremover, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

Last ned excel-ark med indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå. 

Veiledning til excel-ark

Excelarket er vår indeksbaserte statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå, siden 4. kvartal 2010. Det er også en arkfane som viser hvordan igangsettingen ligger an sammenlignet med et demografisk beregnet boligbehov for landet totalt og den enkelte kommune. Ligger indeksen under 100, betyr det at de ikke bygge nok boliger sammenlignet med boligbehovet.* Fra 2. kvartal 2017 nedjusterte man boligbehovet pga lavere befolkningsvekst i Norge.  Vi bruker SSBs prognoser for befolkningsvekst når vi beregner våre tall for det demografiske boligbehovet. Når den faktiske innvandringen er lavere enn SSBs prognoser viser, og valgte vi derfor å endre input i vår modell fra middels til lav innvandring. Dette medførte at vi reduserte det demografiske årlige boligbehovet med fra 37 000 boliger til  32 000 boliger. Les mer.

 

 

For ytterligere informasjon kontakt: 
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no