Boligprodusentene

Innhold

Dette MÅ du ha for å levere FDV-dokumentasjon i henhold til TEK

Ny oppdatering fra Boligprodusentenes Forening!                      Pakken bygger på den nye tekniske spesifikasjonen fra Standard Norge SN/TS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger.

Ny spesifikasjon for fellesanlegg kombinert med bruksanvisning for boenheten gir en komplett løsning for innholdet i dokumentasjon av FDV. Nivået for dokumentasjon etter SN/TS 3456 er ennå ikke forpliktende, men foreningen anbefaler at en bruker den nye spesifikasjonen som mal og innarbeider dette for egne arbeider og som nytt krav overfor leverandører og underentreprenører. 

Last ned produktark med bestillingsskjema

Bruksanvisning for 2019 er oppdatert med kunnskap om skjeggkre pr. januar 2019.

Innhold

”Bruksanvisningspakken” for boligprodusenter leveres på et digitalt format som standard med mulighet for å bestille "Bruksanvisningsdel" som et fysisk hefte. I Bruksanvisningspakken får du:

Delprodukt

Format

Bruksanvisningspakken

Bruksanvisning for din bolig 2019 (enebolig / småhus)

 

pdf

 

Inngår

Bruksanvisning for bolig i boligsameie (leiligheter)

 

 

pdf

 

Inngår

Spesifikasjon av FDV-dokumentasjon for fellesarealer og tekniske fellesanlegg (boligselskap med felles forvaltning)

 

word

 

Inngår

Bruksanvisning for din bolig 2019 (enebolig / småhus)

fysisk hefte

Kan bestilles i tillegg

Bruksanvisning for bolig i boligsameie (leiligheter)

fysisk hefte

Kan bestilles i tillegg

 Bruksanvisningspakken kan bestilles ved å tegne årslisens. Se nærmere informasjon i produktark med informasjon om bestilling og priser.

Last ned produktark med bestillingsskjema