Invitasjon til digital Støvdag

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Vi anbefaler våre medlemmer å være med på webinar om Støv i arbeidsmiljøet, 8. juni kl 09.00-11.30, arrangert av IA- bransjeprogrammet i samarbeid med Stami.

Trestøv er en komponent i arbeidsmiljøet hos mange av våre medlemmer. Webinaret er en god anledning til å lære mer om overvåking og forebyggende tiltak, med tanke på trestøv, men også annen type støvbelastning.

Mange arbeidstakere innen Bygg- og anleggssektoren eksponeres daglig for støv i arbeidet. Statens Arbeidsmiljø Institutt sin overvåkning av norsk arbeidsmiljø (NOA) viser at halvparten oppgir at de utsettes for forurensing i lufta de puster i. Ikke alt av dette er helsefarlig, men i mange tilfeller vil en lengre eksponering føre til helseplager.  

IA-bransjeprogrammet i samarbeid med Stami presenterer hvilken risiko støv representerer, relevante forskrifter og målemetoder. Du vil også høre om hva som gjøres for å kartlegge faren, og hvordan vi kan sørge for trygge arbeidsplasser med kontroll på støvbelastningen. I dette webinaret tar vi for oss kvartsstøv, trestøv, biologisk støv og asbest. 

Velkommen til webinaret som er gratis. Meld deg på her! 

Program:

Innledning v/Samina Siddique og Gudmund Engen, IA- bransjeprogram

Regelverk/forskrift v/Anne Marie Lund Eikrem, Arbeidstilsynet 

Støvaktiviteter i IA-programmet v/STAMI

  • Om støvmålinger – hvordan skal vi legge opp støvmålinger i bransjen for å gi gode innspill til forebyggende arbeid, lokalisere utfordringene, gjennomføre målinger og sammenholde disse med grenseverdier. Kort om helsebaserte fraksjoner (hvordan er støvet sammensatt og hvilke deler av støvet kan pustes) v/Karl-Christian Nordby
  • EXPO v/Ragnhild Østrem
  • Trestøvprosjektet v/Halvard Høilund-Kaupang

Pause 

  • ByggX v/Johanne Østereng Halvorsen
  • Silica-støvprogram i EU v/Karl-Christian Nordby
  • Vibrasjonsprosjektet v/Thomas Clemm

Praktiske problemstillinger, bedriftseksempel

  • Visinor, Vegard Løge

Avslutning v/Samina Siddique, IA-bransjeprogram