Regjeringen endrer boliglånsforskriften

Finansdepartementet vedtok mandag 23. mars å øke fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften fra 10 til 20 prosent. Det betyr at bankene får mulighet til å gi flere boliglånstagere avdragsfrihet i tiden som kommer.

Endringen gjelder for 2. kvartal 2020. – Dette vil bidra til at flere vil kunne bli boende i sin egen bolig, selv om de midlertidig mister jobben. Et viktig signal er det også at regjeringen varsler at endringen kan bli forlenget, sier Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Disse andelene økes nå til 20 prosent både i Oslo og resten av landet.

Hvis bankene i dagens situasjon gir midlertidig utsettelse av betaling av renter og avdrag på et eksisterende lån, skal det derfor ikke regnes som et nytt lån etter forskriftene. Det kan innvilges avdrags- og renteutsettelse i inntil seks måneder.

Mange husholdninger opplever nå stor usikkerhet. Når sentralbanken har satt ned styringsrenten er det viktig at bankene viderefører dette til sine kunder. Boligprodusentenes Forening forventer at bankene nå bruker denne muligheten til å gi kundene større handlingsrom i en presset situasjon, avslutter Jæger.

Endringen trer i kraft umiddelbart. 

Les hele den nye forskriften her
Pressemeldingen fra regjeringen her