Fagmøte i Byggesaksforum

Publisert

25. januar kl. 14:00 er det fagmøte i Byggesaksforum. Møtet er digitalt og vil vare halvannen times tid. Du må melde deg på for å få lenke til møtet.

Byggesaksforum er en faglig møteplass for deg som arbeider med byggesøknader.

Neste fagmøte i Byggesaksforum er onsdag 25. januar kl. 14:00. Møtet er digitalt og vil vare halvannen times tid. Du må melde deg på for å få lenke til møtet.

Meld deg på møte

I forrige fagmøte kom det mange spørsmål om saksbehandlingstid og mangelfulle søknader. Det blir hovedtemaet 25. januar. I tillegg vil vi ta opp programpostene som vi ikke rakk forrige gang.

Har du konkrete temaer eller problemstillinger du ønsker belyst i møtet? Eller kanskje du har en solskinnshistorie du vil dele? I så fall kan du sende en e-post til Marita Grande: marita.grande@boligprodusentene.no eller Lise Budde: lise.budde@holte.no innen onsdag 13. januar.

Foreløpig agenda:

  1. Velkommen
  2. Påbygg og BYA
  3. Søkers ansvar og sikringstiltak etter pbl § 28-2
  4. Om sanitærsøknad og slokkevann
  5. Mangelfulle søknader
  6. Kommunens frister

For mer informasjon om Byggesaksforum, se egen hjemmeside: https://byggesaksforum.no/

Vel møtt!