Fallende salg trettende måned på rad

Salget av nye boliger i juli og august 2022 er 29 prosent under 2021, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim.

Det årlige boligbehovet er mer enn 29 000 boenheter. Solgte nye boliger siste tolv måneder er bare knappe 23 000 boenheter. Dette skaper utfordringer i nyboligmarkedet, og Hiim er urolig for konsekvensene for boligforsyningen, bedriftene, sysselsettingen og de som trenger bolig.

Nedgangen skyldes høye materialkostnader, inflasjon, renter og usikkerhet. Flere rapporterer at bankene er mer restriktive med å gi kunder boliglån. I tillegg har langdryge plan- og byggesaksprosesser blitt en stor flaskehals for gjennomføring av boligprosjekter. Hiim oppfordrer kommunene til å sette fart i behandlingen av innsendte plan- og byggesaker for å få flere byggeklare tomter og unngå ytterligere forsinkelser i gjennomføring av boligprosjekter.

Det er forskjeller mellom storby og distrikter. Det igangsettes fortsatt leilighetsprosjekter i byene, mens det er klart fall i enebolig- og småhusmarkedet.

Salg av nye boliger: 

  • Salget av nye boliger i juli og august 2022 er 29 prosent under juli og august 2021. Salget av nye boliger i juli 2022 er 36 prosent under juli 2021. Salget av nye boliger i august 2022 er 25 prosent under august 2021.
  • Solgte nye boliger hittil i år er 13 362 boenheter, det er 20 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 27 prosent under (3 252 boenheter), småhus er 34 prosent under (2 462 boenheter) og leiligheter er 11 prosent under (7 648) samme periode i 2021.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22 783 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 414 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 4 071 boenheter, som er 39 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 13 299 boenheter, som er 9 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger:

  • Igangsettingen av nye boliger i juli og august 2022 er 24 prosent under juli og august 2021. Igangsettingen av nye boliger i juli 2022 er 52 prosent under juli 2021. Igangsettingen av nye boliger i august 2022 er 7 prosent under august 2021.
  • Igangsatte av nye boliger hittil i år er 12 925 boenheter, det er 5 prosent under samme periode i 2021. Igangsettingen pr. boligtype hittil i år viser at eneboliger er 13 prosent under (3 205 boenheter), småhus er 22 prosent under (2 419 boenheter) og leiligheter er 7 prosent over (7 301) samme periode i 2021.
  • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 24 707 boenheter, som er 5 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 179 boenheter, som er 4 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 4 504 boenheter, som er 26 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 024 boenheter, som er 3 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Fritidsboliger: 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år er 55 prosent under samme periode i 2021.
  • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 4 266 enheter, som er 50 prosent under forrige tolvmånedersperiode.
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 3 prosent under samme periode i 2021.  
  • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 532 enheter, som er 11 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Pressemelding med boligtallene for juli og august

Presentasjon fra pressekonferansen 15.9.2022

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Lars Jacob Hiim

Mob +47 464 18 282, lars.jacob.hiim@boligprodusentene.no