Foredrag fra Boligkonferansen 2023

Publisert

Vi takker for fantastiske dager på Fornebu. Her finner du oversikt over foredragene som ble holdt på Boligkonferansen 10. mai, og fagseminaret 11. mai.

Presentasjoner fra Boligkonferansen 10. mai:
 
Velkommen til Boligkonferansen - Se PDF av foredrag 

Benth A. Eik, Adm. direktør OBOS BLock Watne og styreleder i Boligprodusentenes Forening

Hvordan få fart på boligbyggingen - Se PDF av foredrag 

Lars Jacob Hiim, Adm. direktør i Boligprodusentenes Forening

Regjeringens boligpolitikk - Departementets arbeid med ny politikk for planlegging av nye boligområder - Se PDF av foredrag 

Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp), Statssekretær i Kommunal-og distriktsdepartementet

Makroøkonomi - Økonomiske utsikter: Gjenstridig inflasjon og høyere renter Se PDF av foredrag 
Kjersti Haugland, Sjeføkonom i DNB Markets

Det norske boligmarkedet: Hva ønsker samfunnet av boligmarkedet og hva trenger boligmarkedet fra samfunnet? Se PDF av foredrag 
Erling Røed Larsen, Forskningssjef, Housing Lab, Oslo Meet

Presentasjon av undersøkelse om tidsbruk i plansaker - Se PDF av foredrag 
Kåre Elnan, Prognosesenteret

Boligforsyning i Oslo - Se PDF av foredrag 
Daniel Siraj, Konsernsjef i OBOS

Den Norske Boligmodellen - Se PDF av foredrag 
Hilde Vatne, Adm. direktør i JM Norge

Presentasjoner fra Fagseminar 11. mai:

Rikets tilstand – Status på saker som Boligprodusentene arbeider med - Se PDF av foredrag 
Lars Jacob Hiim, Adm. direktør, Boligprodusentenes Forening

Boligprodusentenes FDV-pakke - Se PDF av foredrag 

Morten Meyer, Kvalitetssjef i Boligprodusentenes Forening 

Beate Størkson, Viscenario

Klimagassregnskap – Presentasjon av verktøy 

Se PDF av Innledning ved Lars Myhre, Teknisksjef i Boligprodusentenes Forening

Se PDF av Innledning ved  NOBB-miljødata, Byggtjeneste 

Se PDF av Verktøy 1 - Holte

Se PDF av Verktøy 2 - Reduzer

Se PDF av Verktøy 3 - OneClick LCA

Se PDF av Verktøy 4 - LCAbyg-NOR 

Byggesak - Se PDF av foredrag 
Marita Grande, Fagsjef i Boligprodusentenes Foreningy

Vi takker for godt oppmøte, gode innspill og debatt under årets Boligkonferanse. Boligkonferansen og fagseminaret hadde ikke blitt det samme uten våre fantastiske deltakere og foredragsholdere! Tusen takk!