Forslag til ny Byggblankett 3462 om biloppstillingsplasser på høring

Publisert

Komiteen i Standard Norge har utarbeidet forslag til en ny avtaleblankett mellom kjøper (forbruker) og selger om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring. Fristen for å gi høringsuttalelse er 20. mars 2023.

Byggblankett 3462 Kontrakt om kjøp av biloppstillingsplasser i parkeringsanlegg under oppføring er sendt på høring, mer infomrasjon om høringen finner du på Standard Norge sine sider. 

Du kan lese høringsforslaget her

Boligprodusentene vil ta initiativ til et møte med medlemmer for å diskutere forslaget i forkant av innsendelse av høringsforslag. Kontakt teknsik sjef Lars Myhre om du har spørsmål eller innspill til forslaget, e-post: lars.myhre@boligprodusentene.no

Hvordan avgi høringsuttalelse på forslaget

Høringsfristen er 20. mars 2023. Du kan avgi høringsuttalelse hos Standard Norge her

 

For å avgi høringsuttalelse må du ha en brukerkonto på Standard Norge. Dersom du ikke har brukerkonto kan du registrere deg som ny bruker. Etter at du har logget deg inn går du inn på høringsforslaget, velg les høringsforslag to ganger. Da får du opp en kommentarknapp slik at du kan legge inn kommentarer til høringsforslaget. Se bilde under: