Fortsatt dempet salg i november

Boligprodusentene har siden 2010 registrert månedlig salg og igangsetting av nye boliger. Salget og igangsettingen de siste fem månedene, fra juli til og med november, har ikke vært lavere enn i 2021, påpeker adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Regjeringen foreslår en utlånsramme på 21 milliarder kroner for Husbanken i 2022. Det er en økning på 1 milliard fra 2021. Aktivitetsnivå i ny-boligmarkedet er lavt, og vi håper at Husbanken i 2022 kan være en stimulans for boligbygging i distriktene, sier Jæger.

Salg nye boliger  

  • Salget av nye boliger i november 2021 var 17 prosent under november 2020.  
  • Salget hittil i år er 8 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 12 prosent over, småhus er 1 prosent under og leiligheter er 9 prosent over samme periode i fjor.
  • På tolvmånedersbasis er salget 10 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 20 prosent over, småhus 7 prosent under og leiligheter 13 prosent over forrige tolvmånedersperiode. 

Igangsetting nye boliger 

  • Igangsettingen av nye boliger i november 2021 var 28 prosent over november 2020.  
  • Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 10 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Igangsettingen av eneboliger er 25 prosent over, småhus er 10 prosent over og leiligheter er 3 prosent over samme periode i fjor.
  • På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 11 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av eneboliger er 28 prosent over, småhus er 11 prosent over og leiligheter er 4 prosent under.

Fritidsboliger 

  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 28 prosent over samme periode i 2020.  
  • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 39 prosent over samme periode i 2020.  
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 36 prosent over forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen 38 prosent over.  

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding med boligtallene for november

Presentasjon fra pressekonferansen 14.12.2021