Fortsatt svak aktivitet i november

Aktivitetstallene for november viser noe bedret salg, mens igangsettingen er svak, sier adm. direktør Per Jæger.

Salg nye bolig

 • Salget av nye boliger i november 2020 var 23 % over november 2019. Samtidig var salget i 2019 uvanlig svakt.
 • Salget hittil i år er 7,5 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger er ned 4 %, småhus ned 2 % og leiligheter ned 11 % hittil i år.
 • På tolvmånedersbasis er salget 5 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Eneboliger og leiligheter ligger henholdsvis 7 % og 12 % lavere enn forrige tolvmånedersperiode, mens småhus ligger 17 % over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye bolig

 • Igangsettingen av nye boliger i november 2020 var den laveste igangsettingen som er registrert i november siden 2010. Igangsettingen i november var 27 % lavere enn i november 2019.
 • Igangsettingen hittil i år er 11 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Eneboliger og småhus er ned 14 %, og leiligheter ned 8 %.
 • På tolvmånedersbasis er igangsettingen 14 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Igangsetningen av eneboliger, småhus og leiligheter ligger henholdsvis 14 %, 7 % og 17 % lavere enn forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

 • Salget av nye fritidsboliger var godt i november. Salget hittil i år er 27 % høyere enn i tilsvarende periode i 2019. Igangsettingen hittil i år er 6 % lavere enn i tilsvarende periode i 2019.
 • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 17 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 10 % lavere.

Etter veldig svakt salg i vår, har utviklingen bedret seg noe etter sommeren. Salget for perioden januar til november ligger nå på samme nivå som i 2010 som var i kjølvannet av finanskrisen. For igangsettingen ligger vi for samme periode 10 % under bunnåret 2010, sier Per Jæger.

Jæger frykter at aktivitet vil holde seg lav i 2021, og at de langsiktige konsekvensene kan bli alvorlig. Han frykter at lav tilførsel av nye boliger vil skape prispress og utelukke flere fra boligmarkedet. Jæger etterlyser tiltak for å stimulere boligbygging, men opplever at det motsatte skjer:

 • Storbyene Oslo og Bergen har nedprioritert boligbygging de siste årene. De har ikke regulert nok nye områder for boligbygging. De har også innført mange og detaljerte krav i byggesaken som fordyrer og forsinker byggeprosessen.
 • I mange distriktskommuner hindrer boliglånsforskriften utlån til nye boliger, og forsterker demografiutfordringene som Norman-utvalget viser til.
 • Finanstilsynet strammer nå inn utlånskriteriene og klassifiserer alle nye boligprosjekter som “spekulative investeringer” med høyere risikovekting. Dette vil gjøre det mye vanskeligere å finansiere nye boligprosjekter.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509,

per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon