Boligprodusentene

Innhold

Fylkesmennene hindrer boligbygging

Nyhet, Arbeidsliv, Boligpolitikk

Publisert

Debattinnlegg av administrerende direktør Per Jæger i Dagens Næringsliv.

De to viktigste utfordringene i norsk boligpolitikk er å øke tempoet i boligbyggingen og samtidig sørge for at bolig og byutviklingen bidrar til lavere klimagassutslipp. Klasseskillene i boligmarkedet må bygges bort. Samtidig må nye boliger reises nærme kollektivknutepunkter og grønne transportløsninger.

Skiftende regjeringer og stortingsflertall har satt mål om økt boligbygging og grønnere by- og stedsutviklinger i en rekke transportplaner, stortingsmeldinger og strategier.

Men nøkkelen for at nasjonale boligpolitiske mål blir virkelighet, ligger hos fylkesmennene. Det er fylkesmannen som skal påse at kommunene følger opp den nasjonale boligpolitikken i sine arealplaner. I dag tar ikke fylkesmannen det ansvaret på tilstrekkelig alvor.

Se hele innlegget her