God brannsikkerhet med trekledning i boliger

Vi har nå funnet løsninger for nye boliger med royalbehandlet kledning. På grunnlag av omfattende prøvning og ny kunnskap vil nye boliger kunne få sine ordinære ferdigattester ved bruk av Holte-verktøyet "Branntrygg" som bygger på forhåndsdokumenterte og standardiserte fraviksanalyser fra SINTEF.

På oppdrag fra Boligprodusentene og tre royalprodusenter, har RISE Fire Research AS gjennomført omfattende tester av de branntekniske egenskapene ved trekledninger med ulik behandling. - Jeg er glad for at vi har fått bedre kunnskap om de branntekniske egenskapene ved trekledninger. Dette gir også grunnlag for å vurdere forbedringer av regelverket om brannsikkerheten i norske trehus, sier administrerende direktør i Boligprodusentene, Per Jæger.

Studien som RISE Fire Research har gjort, viser at trekledning som er royalbehandlet har tilsvarende brannegenskaper som mange andre behandlede trekledninger. Det betyr at vi nå kan legge til side uroen for royalkledningen.

Nå foreligger de standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalysene fra SINTEF. De ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 og 2 kan nå utføre nødvendig prosjektering av brannsikkerheten for eneboliger/fritidsboliger med en boenhet, kjedete boliger/fritidsboliger og rekkehus. Dette gjør det mulig å lukke alle åpne avvik for royalkledning for disse boligene, slik at de kan få ferdigattest.

Holte AS har for Boligprodusentene utarbeidet verktøyet "Branntrygg" som bygger på SINTEFs standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser. Verktøyet "Branntrygg" er laget for royalbehandlet kledning.

Boligprodusentenes Forening vil videreutvikle verktøyet "Branntrygg" slik at det vil omfatte flere bygningstyper og bli mer brukervennlig. 

- Personsikkerheten er og skal være god i norske trehus, konstaterer Per Jæger. Norsk byggeskikk begynte med trevirke, og fortsatt bruk av trevirke vil være viktig for en bærekraftig byggenæring, avslutter Jæger.

For å gjennomføre fraviksanalyse gå til verktøyet branntrygg.no

Link til RISE-rapport -Vurdering av branntekniske egenskaper til fasadekledninger av tre

Link til RISE-rapport - Vurdering av kritiske varmestrålingsnivåer for antennelse

Link til SINTEFs rapport for standardiserte og forhåndsdokumenterte fraviksanalyser

Link til SINTEFs verktøy rapport for å gjennomføre fraviksanalyser

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no