God igangsetting av nye boliger i januar

Igangsettingen i januar viser høy aktivitet, og særlig i Akershus, Østfold, Rogaland, Buskerud, Hedmark og Oslo er det igangsatt mange nye prosjekter, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Dette speiler nyboligsalget i 2021 som var vesentlig høyere enn igangsatte boliger.

Året starter med flere usikkerhetsfaktorer i nyboligmarkedet og vi er bekymret for hvordan de høye materialkostnadene, energiprisene, renteutviklingen og det kommende lønnsoppgjøret vil påvirke salg og igangsetting av nye boliger i 2022.

Etter rekordåret 2021 ser vi at salget av nye fritidsboliger normaliseres, sier Jæger

Salg nye boliger 

 • Salget av nye boliger i januar 2022 er på omtrent samme nivå som i fjor, og er 1 prosent under januar 2021. 
 • Salget av nye boliger i januar 2022 er på omtrent samme nivå som i fjor, og er 1 prosent under januar 2021. 
 • Salget de siste tre måneder (nov. 2021, des 2021 og jan 2022) er 17 prosent under samme tre måneder i fjor. For de siste tre måneder er eneboliger 27 prosent under, småhus er 41 prosent under og leiligheter er 1 prosent under samme periode i fjor.
 • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 26 196 boenheter, som er likt med forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 6 558 boenheter, som er likt med forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 5 233 boenheter, som er 12 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 14 405 boenheter, som er 5 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger 

 • Igangsettingen av nye boliger i januar 2022 er 72 prosent over januar 2021. 
 • Igangsettingen de siste tre måneder (nov. 2021, des 2021 og jan 2022) er 12 prosent over de samme tre måneder i fjor. For de siste tre måneder er eneboliger 1 prosent over, småhus er 39 prosent under og leiligheter er 49 prosent over samme periode i fjor.
 • Totalt antall igangsatte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 26 118 boenheter, som er 11 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 654 boenheter, som er 15 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 5 102 boenheter, som er 8 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 14 362 boenheter, som er 17 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger 

 • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 53 prosent under 2021. 
 • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 2 prosent under 2021. 
 • Antall solgte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 6 885 enheter, som er 6 prosent over forrige tolvmånedersperiode.
 • Antall igangsatte nye fritidsboliger i siste tolvmånedersperiode er 5 624 enheter, som er 34 % over forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding med boligtallene for januar

Presentasjon fra pressekonferansen 17.2.2022