Boligprodusentene

Innhold

Godt salg, men svært lav igangsetting i januar

Aktivitetstallene for januar viser et godt salg, mens igangsettingen er veldig svak, sier adm. direktør Per Jæger.

Salg nye bolig

  • Salget av nye boliger i januar 2021 var 27 % over januar 2020. Samtidig var salget i januar 2020 svakt.
  • Salget av leiligheter er 51 % over, eneboliger er 16 % over og småhus er ned 12 % fra fjoråret.
  • På tolvmånedersbasis er salget likt med forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger ligger 8 % over forrige tolvmånedersperiode. Mens leiligheter og småhus ligger henholdsvis 1 % og 7 % lavere enn forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye bolig

  • Igangsettingen av nye boliger i januar 2021 var den laveste igangsettingen som har vært registrert i januar siden 2010. Igangsettingen i januar var 8 % under januar 2020.
  • Leiligheter og småhus er ned henholdsvis 56 % og 5 %, mens eneboliger ligger 42 % over januar i 2020.
  • På tolvmånedersbasis er igangsettingen 5 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Igangsetningen av eneboliger, småhus og leiligheter ligger henholdsvis 2 %, 7 % og 6 % lavere enn forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger

  • Salget av nye fritidsboliger var godt i januar.
  • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 46 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er 4 % lavere.

Den lave igangsettingen kan indikere at mye av salget skjer i allerede igangsatte prosjekter. Men vi har også fått tilbakemelding på at saksbehandlingen, både på byggesak og plansak, i flere kommuner er uvanlig treg.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509,

per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon