Boligprodusentene

Innhold

Godt salg og lovende igangsetting i første kvartal

Teams-opptak av pressekonferansen

Nyboligsalget i mars og første kvartal 2021 var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier adm. direktør Per Jæger. Boligsalget i mars og første kvartal 2020 ble sterkt preget av den første nedstengningen av Norge pga. korona. Det er gledelig å se at igangsettingen av nye boliger i mars nå i år endelig har tatt seg opp, konstaterer Jæger.

Salg nye boliger

 • Salget av nye boliger i mars 2021 var 86 % over mars 2020.
 • Salget i første kvartal 2021 var 40 % over salget i første kvartal i 2020. Salget av leiligheter, småhus og eneboliger var henholdsvis 35 %, 43 % og 48 % over første kvartal i fjor.
 • På tolvmånedersbasis er salget 11 % over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger ligger 21 % over, mens leiligheter og småhus ligger henholdsvis 8 % og 7 % over forrige tolvmånedersperiode.
 • Når vi ser på boligstatistikken fra tidligere år så er salget av nye boliger i første kvartal og mars på det jevne. Sammenlignet med 2019 ligger boligsalget i mars i år 1 % under og i første kvartal i år er salget 5 % over.

Igangsetting nye boliger

 • Igangsettingen av nye boliger i mars 2021 var 63 % over mars 2020.
 • Igangsettingen i første kvartal var 20 % over igangsettingen i første kvartal i 2020. Leiligheter var 4 % over, småhus 29 % over og eneboliger 43 % over første kvartal i 2020.
 • På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 2 % lavere enn i forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av leiligheter er 6 % lavere, mens igangsettingen for småhus og enebolig er henholdsvis 2 % og 6 % over forrige tolvmånedersperiode.
 • Sammenlignet med i 2019 ligger igangsettingen i mars i år 74 % over og i første kvartal i år er igangsettingen 15 % over.

Fritidsboliger

 • Salget av nye fritidsboliger er svært godt og det er solgt nesten tre ganger så mange fritidsboliger i første kvartal sammenlignet med første kvartal i fjor.
 • Igangsetting av nye fritidsboliger ligger 27 % over samme periode i 2020.
 • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 73 % høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er lik.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Se pressemeldingen for mars og første kvartal

Se presentasjonen fra pressekonferansen 15.4.2021

Last ned fylkesoversikt med indekserte tall for boligsalg og igangsetting