Boligprodusentene

Innhold

Grunnundersøkelser for småhus

Nyhet, Kvalitetsforum, Prosjekteringsforum

Publisert

I lys av skredulykken i Gjerdrum har vi gjennomgått bransjedokumentene om vurdering av grunnforhold. Disse består av en rutine for systematisk vurdering av tomten sammen med en befaringsrapport som du finner ved å følge lenken til våre medlemssider.

Her er lenken til artikkel og bransjedokument om vurdering av grunnforhold for småhus.

Vurdering av grunnforhold for småhus