Høring av FDVU-standard

Nyhet, Standardisering, Nyhet

Publisert

Nå er forslag til revidert standard for FDVU lagt ut på høring. Det er betydelige endringer og omfanget av dokumentasjon for FDVU øker. Sett deg inn i høringsforslaget og gi innspill på høringen som er åpen frem til 24. februar.

Revidert 18.1.2021

Nå kan du hente høringsforslaget prNS 3456:2021 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon) her hos Standard Norge

Vi inviterer til utsatt webinar tirsdag 25. januar kl. 15 - 16!

Boligprodusentenes Forening arrangerer et webinar med gjennomgang av høringsforslaget tirsdag 25. januar kl. 1500. Formålet med webinaret er å gi en innføring i høringsforslaget, men også som grunnlag for høringsinnspill. Teams-link til møtet finner du her.