Boligprodusentene

Innhold

Høring på ny versjon av Byggblankett 3427

Nyhet, Høringsuttalelser, Standardisering

Publisert

Standard Norge har sendt Byggblankett 3427, Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført, ut på høring. Frist for å gi høringssvar er 14. februar 2019.

Komiteen SN/K 263 er i gang med å gjennnomføre en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, samt byggblankett 3428. Byggblankett 3427 er den første som blir revidert. 

Forslaget bygger på någjeldende blankett, men man vil modernisere og oppdatere blanketten iht endringene i Bustadoppføringlova. For byggblankett 3427 har det også vært en målsetning å gjøre tilpasninger for å øke bruken av blanketten blant eiendomsmeglere som formidler salg av boliger under oppføring. Komiteen ønsker innspill til hele blanketten, og ber særskilt om innspill til blankettens 5.7.

Gå til høringsforslaget

Last ned blanketten her