Høringssvar – endring og videreføring av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig

Illustrasjonsbilde med hus og mynter.

Boligprodusentene har send brev til Finansdepartementet med sitt syn på endringer i "boliglånsforskriften". Vi går imot alle de foreslåtte endringene, men aksepterer at forskriften kan videreføres i sin nåværende form.