Høringssvar - Videreføring av midlertidig endringer i utlånsreguleringen

Publisert

Boligprodusentene har send brev til Finansdepartementet med sitt syn på videreføring av midlertidig endringer i utlånsreguleringen.

Vi mener våre forslag kan bidra til at boliglåneforskriftens innretning ikke øker de samfunnsmessige omkostningene ved koronakrisen, men derimot gir nødvendige stimulanser som kan opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktsnorge.

Les høringssvaret fra Boligprodusentenes Forening her