Gunstig husbankfinansiering for nye boliger

Nyhet, Boligkjøper, Småhus, Enebolig, Leilighet

Publisert

I krevende tider ønsker vi å minne om at vi har gode virkemidler som kan tas i bruk. Vi har derfor laget en brosjyre som oppsummerer fordelene og muligheter ved finansiering gjennom Husbanken.