Boligprodusentene

Innhold

Overtakelse av fritidsbolig er lovlig

Nyhet, Arbeidsliv, Hytteprodusentene, Korona

Publisert

Nye bestemmelser i § 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen - lovlig å overta fritidsbolig

Etter den siste lovendringen i Forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, heter det nå i § 5:

"Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates."

Med klargjøring om at det er overnatting som ikke tillates, er det klart at overtakelse ikke kan nektes etter denne bestemmelsen, på linje med vedlikehold og tilsyn.

Forskriften har trådt i kraft og gjelder til og med 3. april 2020.