Hyttefagdagene - Oppdatert program

Nyhet, Arrangementer, Fagdager, Hytteprodusentene

Publisert

På grunn av markedssituasjonen har vi valgt å gjøre noen endringer i programmet under Hyttefagdagene 9. og 10. november. Se oppdatert program og hvis du ikke allerede har meldt deg på, gjør det nå!

Svakt hyttesalg får nå konsekvensenser for våre medlemmer. I den sammenheng har vi oppdatert programmet til Hyttefagdagene. Vi vil blant annet ha en bred drøfting av fritidsboligmarkedet og konsekvensene av den nåværende situasjonen. Det vil også bli orientering om arbeidsgiverspørsmål i forbindelse med permiteringer og oppsigelser. 

Vi ser frem til å møte våre medlemmer og å samle bransjen.

Meld deg på!

Hyttefagdagene - Onsdag 9. november
Best Western Plus Oslo Airport
 • 09.30 - 10.00
  Registrering og kaffe/te
 • 10.00 - 10.05
  Velkommen
 • 10.05 - 11.00
  Markedsituasjonen for hytteprodusentene

  Rapportering og drøfting om markedssituasjonen

  Sesjonen vil bli ledet av Lars Jakob Hiim, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening

 • 11.00 - 11.15
  Pause
 • 11.15 - 12.00
  Fritidsboligmarkedet og lokal verdiskapning

  Innlegg og kommentar ved daglig leder i Norsk Turistutvikling AS, Kjell Ove Solbakken

 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 13.30
  Drømmen om hytta lever sterkt i oss

  Trendanalyse fra Prognosesenterets husstandsintervjuer om fritidsbolig. Hva ser de ulike målgruppene etter, og hvilke forventinger har de inn i 2023? Hvilke faktorer påvirker hyttemarkedet på kort og lang? 

  Senioranalytiker i Prognosesentret, Bjørn-Erik Øye

 • 13.30 - 14.00
  Presentasjon av ny veileder for planlegging av fritidsboliger

  Den nye veilederen for planlegging av fritidsboliger ble publisert 29.9.2022. Målet med veilederen er å bidra til at hyttebyggingen blir mer bærekraftig, tar miljøhensyn og at den bidrar til lokal verdiskaping.

  Utredningsleder i planavdelingen hos Kommunal- og distriktsdepartementet, Lise Cathrine Solbakken

 • 14.00 - 14.15
  Pause
 • 14.15 - 15.15
  Fremtidig Hytteutbygging

  Fremtidig hytteutbygging skal være bærekraftig. Hva betyr dette for hyttene vi skal bygge og hvordan arbeider hytteprodusentene med bærekraftig hytteutbygging?

   

   

 • 15.15 - 15.30
  Pause
 • 15.30 - 16.00
  Trygt Hyttekjøp

  Trygt Hyttekjøp ble innført i mars 2021. Vi ser nærmere på medlemmer, revisjon, økt fokus på seriøsitet, veien videre, og deler erfaringer fra merkeordningen. 

  Kvalitetsjef, Morten Meyer og Fagsjef, Marita Grande, begge fra Boligprodusentenes Forening 

 • 16.00 - 16.30
  Hvordan kan moderne hytter tåle lave innetemperaturer?

  Vi inviterer til diskusjon om hva hytteprodusentene kan gjøre for å skape løsninger som gir tilnærmet null oppvarmingsbehov når hytta ikke er i bruk? 

  Boligprodusentene leder diskusjonen

 • 18.30 - 19.00
  Aperitiff
 • 19.00 - 21.00
  Middag
Hyttefagdagene - Torsdag 10. november
Best Western Plus Oslo Airport
 • 09.00 - 09.30
  Tekniske krav og utfordringer

  Klimagassregnskap for hytter, hems, vindavstivning og utvendig trekledning, mm.

  Teknisksjef i Boligprodusentene, Lars Myre 

 • 09.30 - 09.50
  Løsninger for håndtering aav Åpenhetsloven

  Kvalitetssjef i Boligprodusentene, Morten Meyer 

 • 09.50 - 10.05
  Pause
 • 10.05 - 11.20
  Arbeidsgivers plikter i forbindelse med oppsigelser og permittering

  Advokat Iselin Bauer Seeberg fra Byggenæringens Landsforening (BNL) 

 • 11.20 - 11.30
  Oppsummering av Hyttefagdagene
 • 11.30 - 12.30
  Lunsj