Boligprodusentene

Innhold

Utsatt til høsten - hyttemøte i Hallingdal

Dette møtet er avlyst grunnet dårlig påmelding. Vi tar sikte på å avholde møtet på høsten. Hytteprodusentene og Norsk Kommunalteknisk Forening arrangerer et dialogmøte mellom bransjen og hyttekommuner i Hallingdal

Vi tror at god dialog mellom utbyggere og kommuner vil medføre forberede plan- og byggesaksprosesser og bedre resultater av hyttebyggingen. Sammen med Norskkommunalteknisk Forening inviterer vi derfor medlemmer av Hytteprodusentene til å delta på et dialogmøte mellom bransjen og hyttekommuner i Hallingdal.

Dato:    28. mai 2019
Kl:          12:00 - 15:00
Sted:     Flå kommune, Sentrumsvegen 24,  Flå 3539

Foreløpig agenda for møtet:

  1. Velkommen – bakgrunn for møtet 
  2. Utfordringer med plan- og byggesak fra kommunenes ståsted
  3. Utfordringer med plan- og byggesak fra hytteprodusentenes ståsted
  4. Hva kan vi gjøre sammen for å få en bedre prosess?
  5. Diskusjon – veien videre
Registrer deg innen: 24. mai 2019
 
 
For å delta på møtet som hytteprodusent, må du være medlem av Hytteprodusentene/Boligprodusentene