Igangsettingen av nye boliger faller

Publisert

- Igangsettingen av nye boliger i 3. kvartal var 7 % lavere enn samme kvartal i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Hittil i år ligger igangsettingen 12 % bak fjoråret. - Dette er som forventet, da salget over lengre tid har hatt en nedadgående tendens fortsetter han.

Salget i 3. kvartal havnet 3 % over samme kvartal i fjor, og hittil i år ligger salget dermed 6 % under fjoråret. Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatene hittil i år størst nedgang i salget av småhus. Nedgangen for småhus ligger 19 % under samme periode i fjor. Salget av eneboliger ligger 8 % under fjoråret, mens salget av leiligheter ligger 2 % over fjoråret.

Igangsettingen fordelt på boligtype hittil i år viser en nedgang på 15 % for eneboliger, 25 % for småhus og 4 % for leiligheter.

- De siste 12 månedene er det solgt 26 569 boliger. Dette er 13 % under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 280 boliger.  Dette er 12 % under nivået for et år siden, sier Jæger.

- Etter en periode der igangsettingen av boliger har ligget på samme nivå som boligbehovet, ser vi nå at igangsettingen synker, sammenlignet med boligbehovet. Dette er spesielt tydelig i Oslo, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned excel ark med fylkesfordeling