Boligprodusentene

Innhold

Kornonaviruset - Arbeid på fritidsboliger fremdeles lovlig

Nyhet, Arbeidsliv, Hytteprodusentene, Korona

Publisert

I et ekstraordinært statsråd 15.03.2020 ble det i forskrifter fastsatt følgende om korona utbruddet

Arbeid på fritidsboliger er fremdeles lov pr. 15.03.2020

I et ekstraordinært statsråd 15.03.2020 ble det i forskrifter fastsatt følgende om korona utbruddet:
Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 fastsettes. Boligprodusentenes forening har fått spørsmål om dette også gjelder for arbeider på fritidsbolig. Heidi Nakken, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har bekreftet, etter konferanse med statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, at forbudet ikke gjelder for arbeid på oppføring av fritidsboliger eller andre arbeider på fritidsboliger.