Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanen

Publisert

Her kan du lese Boligprodusentenes klage på Plan og Bygningsetatens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanen.

Det vises til Plan- og bygningsetatens (PBE) vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanen av 1.6.2022. Boligprodusentenes Forening klager på vedtaket og mener det er ugyldig og må oppheves i medhold av forvaltningslovens § 41.

Boligprodusentene anmoder Oslo kommune i klagebehandlingen om å foreta en ny vurdering om det er grunnlag og nødvendig med et midlertidig forbud mot tiltak innenfor området. Dersom det fattes et nytt vedtak om midlertidig forbud mot tiltak må det varsles på nytt, og utformes på en måte som sikrer åpenhet, forutsigbarhet, medvirkning og likebehandling.

Her kan du lese hele klagen fra Boligprodusentene på Plan og Bygningsetatens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i småhusplanen