Boligprodusentene

Innhold

Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid

Nyhet, Arbeidsliv, Korona

Publisert

BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler

Som mange andre store næringer har også Byggenæringen et stort behov for både innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft. Disse næringene blir nå rammet av både lokale og nasjonale karanteneregler. Les hele saken på BNL sine sier, her

Se Forslag til kombinasjon av karanteneopphold med utførelse av arbeid
Anbefalinger om smittevern på byggeplass - tilrettelegging for fortsatt drift