Lavt salg i september og i tredje kvartal 2021

Vi ser nå at den høye prisveksten på byggevarer og de høye tomtekostnadene har skapt usikkerhet i markedet, og folk har blitt mer avventende med kjøp av ny bolig, sier adm. direktør Per Jæger.

Tredje kvartal 2021 er det dårligste kvartalet vi har registrert siden vi begynte med registrering av månedlig salg av nye boliger i 2010. I tillegg ser vi at septembersalget 2021 har det laveste salget for denne måneden som er registrert siden 2010.

Vi er bekymret over det lave salget på nye boliger, sier Jæger. Mangel på nye boliger begrenser vekst og tilflytting til kommunene. Boligprodusentene anmoder derfor kommunene om å sørge for tilstrekkelig boligområder i arbeidet med kommuneplaner. Når pandemirestriksjonene nå er fjernet haster det med å sette fart på ferdigstillelse av pågående reguleringsplaner, slik at mangel på nye boliger ikke står i veien for ønsket utvikling i kommunene.

Boligprodusentene takker regjeringen Solberg for det gode samarbeidet og ønsker regjeringen Støre velkommen!

Salg nye boliger:

 • Salget av nye boliger i september 2021 var 23 prosent under salget i september 2020.
 • Salget av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 23 prosent under salget i tredje kvartal 2020.
 • Salget hittil i år er 15 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av eneboliger er 21 prosent over, småhus er 6 prosent over og leiligheter er 16 prosent over samme periode i fjor.
 • Totalt solgte nye boliger i tolvmånedersperioden er 28 142 stk, som er 14 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 7 336 stk, som er 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye småhus er 6 205 stk, som er 2 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgt nye leiligheter er 14 601 stk, som er 18 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger 

 • Igangsettingen av nye boliger i september 2021 var 7 prosent under igangsettingen i september 2020.
 • Igangsettingen av nye boliger i tredje kvartal 2021 var 7 prosent over tredje kvartal 2020.
 • Igangsettingen av nye boliger hittil i år er 16 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Igangsettingen av eneboliger er 27 prosent over, småhus er 9 prosent over og leiligheter er 14 prosent over samme periode i fjor.
 • Totalt igangsatte boliger i tolvmånedersperioden er 25 939 stk, som er 10 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte eneboliger er 6 571 stk, som er 21 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte småhus er 5 870 stk, som er 3 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Antall igangsatte leiligheter er 13 498 stk, som er 9 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger 

 • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 58 prosent over samme periode i 2020.
 • På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 74 prosent over forrige tolvmånedersperiode.
 • Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 37prosent over samme periode i 2020.  
 • På tolvmånedersbasis er igangsettingen 34 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening

v / Adm. direktør Per Jæger

Mob +47 909 89 509, per.jaeger@boligprodusentene.no

 

Pressemelding med boligtallene for september og 3. kvartal

Presentasjon fra pressekonferansen 14.10.2021

Last ned fylkesoversikt i Excell med indekserte tall for boligsalg og igangsetting

Fylkestall for salg og igangsetting av nye boliger